Ons bestuur bestaat uit:

Vivian Reul-Augenbroe
Vivian Reul-Augenbroe
- Secretaris
Rob Bremen
- Penningmeester
Jan Bremen
- Waarnemend voorzitter
Technisch co÷rdinator
JosÚ Maurmair
JosÚ Maurmair
- Wedstrijdsecretariaat
Bianca Weegels
Bianca Weegels
- Activiteitencommissie
Gina Vreuls
Gina Vreuls
- Technisch co÷rdinator



Huub Gillissen
- Leden- en contributie administratie