Bestuur

Vivian Reul-Augenbroe

Secretaris

secretariaat@gvbalans.nl

Gina Vreuls

Technisch coördinator

coordinator@gvbalans.nl

Rob Bremen

Penningmeester

penningmeester@gvbalans.nl

José Maurmair

Activiteiten commissie, wedstrijdsecretariaat

j.maurmair@gvbalans.nl

Bianca Weegels

Activiteiten commissie

b.weegels@kpnmail.nl

Hendrik Hundscheidt

Algemeen bestuurslid

hendrik.hundscheidt@gmail.com