Contactgegevens

Voor informatie over onze groepen en/of onze vereniging kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Mevr. V. Reul-Augenbroe
Secretaris GV BALANS
secretariaat@gvbalans.nl
045-5452758

Ons secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 – 18:00 uur.

Rekeningnummer GV Balans:
IBAN NL12RABO0125209282
(Contributie volgt altijd met een automatisch incasso op rekening NL16INGB0002405235)
KvK-nummer:
40-187.916

Overige contact mailadressen:

coordinator@gvbalans.nl
(technisch coördinator)

ledenadministratie@gvbalans.nl
(voor vragen over contributie, aanmeldingen en afmeldingen enz.)

huren@gvbalans.nl
(voor vragen over de verhuur van de accomodatie)

sponsoring@gvbalans.nl
(Publieke Relaties & Sponsoring)

activiteiten@gvbalans.nl
(voor vragen over het kamp en andere activiteiten)