Contactgegevens

Voor informatie over onze groepen en/of onze vereniging kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Ons secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 – 18:00 uur.

Overige contact mailadressen:

coordinator@gvbalans.nl
(technisch coördinator)

ledenadministratie@gvbalans.nl
(voor vragen over contributie, aanmeldingen en afmeldingen enz.)

wedstrijdsecretariaat@gvbalans.nl
(voor vragen over wedstrijden, inschrijvingen etc.)

huren@gvbalans.nl
(voor vragen over de verhuur van de accomodatie)

sponsoring@gvbalans.nl
(Publieke Relaties & Sponsoring)

activiteiten@gvbalans.nl
(voor vragen over het kamp en andere activiteiten)

Rekeningnummer GV Balans:
IBAN NL12RABO0125209282
(Contributie volgt altijd met een automatisch incasso op rekening NL16INGB0002405235)
KvK-nummer:
40-187.916