Contactgegevens

Mevr. V. Reul-Augenbroe
Secretaris GV BALANS
secretariaat@gvbalans.nl
045-5452758

Rekeningnummer GV Balans:
IBAN NL12RABO0125209282
Contributie volgt altijd met een incasso op rekening NL16INGB0002405235

KvK-nummer 40-187.916

huren@gvbalans.nl
(voor vragen over de verhuur van de accomodatie)

ledenadministratie@gvbalans.nl
(voor vragen over contributie, aanmeldingen en afmeldingen enz.)

activiteiten@gvbalans.nl
(voor vragen over het kamp en andere activiteiten)

sponsoring@gvbalans.nl
(Publieke Relaties & Sponsoring)

coordinator@gvbalans.nl
(technisch coördinator)

webmaster@gvbalans.nl
(voor alle overige vragen)