Contributie

Contributieregeling

De hoogte van het contributiebedrag is afhankelijk van het totaal aantal roosteruren van de groepen waar men aan deelneemt.
Voorbeeld: Is de groep ingeroosterd voor twee uur per week en u turnt echter maar één uur per week, dan geldt het tarief voor twee uur per week.

Derde en volgende gezinsleden blijven contributievrij (graag een signaal aan de ledenadministratie). Het gezinslid met het laagste contributietarief is dan vrijgesteld.

De contributie wordt jaarlijks berekend over 40 weken. Dit bedrag wordt in 12 maandelijkse termijnen, via een automatische incasso, van uw rekening afgeboekt.

Inschrijfgeld

Er is een verplicht eenmalige inschrijving van € 52,50, waarvan € 7,50 administratiekosten en € 45,00 voor het verplichte verenigingspakje recreatie. Het inschrijfgeld voor selectiegroepen, jongens, kleuters en ouder-kind gymnastiek bedraagt € 7,50. Hier gelden andere kledingvoorschriften. Bij de selectiegroepen zal bij aanmelding de kleding vastgesteld worden. Kleuters schaffen een recreatiepakje aan bij overgang naar de recreatie.

Voor vragen over contributie kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie.


Ledenadministratie@gvbalans.nl