Kleuters

Kleuter gym GV BALANS

Kleutergym is erop gericht om de motoriek van de kleuter(s) te stimuleren en/of te verbeteren en is voor zowel jongens als meisjes van 4 tot en met 6 jaar.

In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen.

Daarnaast is bewegen gezond en helpt het overgewicht te voorkomen.

De les kleutergym start altijd met een openingsspel of inleiding waaraan alle kleuters ongeacht hun niveau kunnen deelnemen. Aansluitend wordt er gewerkt aan elementen van kracht, conditie, lenigheid, wendbaarheid maar ook samenspel, luisteren, kringspellen of groepsspellen. Er wordt veel gedifferentieerd met hoog-laag of van breed naar smal en van groot naar klein.

De ontwikkeling van de kleuter op zijn eigen niveau staat hierin bij ons voorop met als doel de motorische maar ook de sociale en cognitieve ontwikkeling te stimuleren en/of te verbeteren.

Bewegen voor je plezier en plezier hebben om te bewegen is iets dat wij graag ondersteunen en willen bereiken.

Wij werken volgens het Nijntje beweegdiploma principe dat aansluit op de lessen ouder& kind gym maar ook gewoon te volgen is als je start met kleutergym.

Kom gerust een keer kijken of laat uw kind meedoen bij een proefles.

Gymnastiek vereniging Balans is gecertificeerd aanbieder van Nijntje beweeglessen bij de KNGU middels gecertificeerde leiding.

Voor meer informatie neem dan contact op met Mw. Vivian Reul-Augenbroe, coördinator van het Jonge Kind;

T 045-5452758
E secretariaat@gvbalans.nl (Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00 uur.)

vraag hier een proefles aan.