Ouder & kind

Ouder en kind gym bij GV BALANS

De lessen van ouder en kind gym zijn erop gericht om de motoriek van de peuter(s) te stimuleren of te verbeteren.  Naast het gericht werken aan motoriek wordt er ook gewerkt aan kleine elementen van kracht, lenigheid, samenspel, luisteren, liedjes zingen en kringspelletjes.

In de leeftijd van 1,5 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Het Nijntje Beweegdiploma dat wij aanbieden middels gecertificeerde leiding, helpt kinderen bij hun motorische, sociale  en cognitieve ontwikkeling. Kom gerust een keer kijken of laat uw kind meedoen bij een proefles.

Gymnastiek vereniging Balans is gecertificeerd aanbieder van Nijntje beweeglessen bij de KNGU.

Voor meer informatie neem dan contact op met Mw. Vivian Reul-Augenbroe, coördinator van het Jonge Kind;

T 045-5452758
E v.reul@gvbalans.nl (Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00 uur.)

Vraag hier een gratis proefles aan.