Visie GV Balans

VISIE & DOELSTELLINGEN BESTUUR GV BALANS

Oktober 2020

GV BALANS heeft als vereniging een visie waarin de ambitie om kwantitatief en kwalitatief te groeien gekoppeld is aan een technische visie die dit veilig stelt voor de toekomst.

Deze visie zal ertoe bijdragen dat de vereniging veilig de toekomst in kan groeien en gebruik kan maken van alle mogelijkheden die er zijn op sportief gebied en vooral in de turnsport door deel te kunnen blijven nemen met de wedstrijdgroepen op regionaal als nationaal niveau en alle overige groepen vooral les krijgen op het niveau passend bij de sporter. GV BALANS is een vereniging met diverse disciplines en groepen en we koesteren de turnsport. Wij bieden iedere sporter vanaf 1 ½ jaar tot 80+ de mogelijkheid om op eigen niveau te sporten met als belangrijkste uitgangspunt dat achtergrond, talent en leeftijd geen rol speelt en dat plezier en veiligheid voorop staat. Wij maken bewegen passend en op niveau en werken alleen met geschoolde en gecertificeerde leiding en hulpleiding.

Wij willen niet denken in beperkingen maar in groei mogelijkheden en inzetten op werken op niveau voor elke leeftijd in elke groep.

De visie van de technische afdeling van de vereniging, vormgegeven door Cherryl Scheffer en Esther Hertog als hoofdtrainster,  moet deze ambitie waarmaken middels een technische visie en heeft hierin een belangrijke sleutelpositie  die gedragen wordt door een voltallig bestuur.

Technisch beleidsplan GV Balans kunt u opvragen bij de technisch coördinator