Ons Aanbod

Recreatief

Kinderen vanaf 1,5 jaar leren hier de basis zoals motoriek stimuleren of verbeteren, samenspel, kracht, lenigheid, luisteren. vanaf 6 jaar profielelementen van het turnen op balk of ringen, brug tot sprong en vloer. In de leeftijdsgroep van 6 tot en met 8 jaar komen soms nog spelelementen aan bod. Bij kinderen vanaf 9 jaar wordt het spelelement een incidenteel onderdeel van de lessen. De oefenstof wordt zoveel mogelijk op het eigen niveau van de kinderen aangeboden waardoor ieder kind op eigen tempo doorgroeit.

Competitief

De wedstrijdgroep is er voor iedereen met talent, aanleg en uiteraard de wil om hard te trainen en aan wedstrijden mee te doen. Uiteraard wordt de intensiteit van de lessen aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Zo leren de jongste kinderen 'spelenderwijs' wat bewegen is en wat hun lichaam doet, terwijl de oudere meiden specifiek op bepaalde onderdelen trainen en dus echt met 'turnen' bezig zijn.

S Gym

S-Gym richt zich op de motorische ontwikkeling en bewegingspatronen van kinderen vanaf 6 jaar door een motorische, sociale of verstandelijke beperking, niet goed kunnen meekomen in de reguliere sportlessen.

GV Balans